Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 24.11.2011

I vägtrafiken dog 18 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 528 i oktober. I dessa dog 18 och skadades 634 personer. Antalet döda var 2 färre än i oktober 2010 och antalet skadade 7 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985-10/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-10/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 3 cyklister. Av de döda var 10 män och 8 kvinnor.

Under januari–oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 346. I olyckorna dog 235 och skadades 6 646 personer. Antalet döda var 7 fler och antalet skadade 202 fler än under motsvarande period år 2010. Av dem som dog färdades 140 med personbil, 5 med lastbil, 8 med paketbil,1 med buss, 28 med motorcykel och 9 med moped. I vägtrafiken dog 26 fotgängare och 13 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/10/ton_2011_10_2011-11-24_tie_001_sv.html