Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.1.2012

I vägtrafiken dog 34 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 510 i december. I dessa dog 34 och skadades 632 personer. Antalet döda var 12 fler än i december 2010 och antalet skadade 56 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985–12/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985–12/2011. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 21 med personbil och 1 med buss. I vägtrafiken dog 10 fotgängare. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 23 män och 11 kvinnor.

Under januari–december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 6 397. I olyckorna dog 292 och skadades 7 919 personer. Antalet döda var 22 fler och antalet skadade 258 fler än under motsvarande period år 2010. Av dem som dog färdades 174 med personbil, 5 med lastbil, 8 med paketbil, 2 med buss, 28 med motorcykel och 10 med moped. I vägtrafiken dog 41 fotgängare och 16 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund (09) 1734 3205, Mari Törmänen (09) 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/12/ton_2011_12_2012-01-19_tie_001_sv.html