Publicerad: 15.6.2012

I vägtrafiken omkom 292 personer år 2011

År 2011 inträffade 6 408 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom 292 personer och skadades 7 931. Antalet omkomna var 20 fler än år 2010.

Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp 1970–2011

Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp 1970–2011

Sett till åldersgrupp ökade antalet omkomna i trafiken mest bland äldre personer (över 74 år). Antalet omkomna var 46, vilket är 18 fler än år 2010. I åldersgruppen 65–74-åringar var antalet döda 36, dvs. lika många som år 2010. Antalet omkomna ungdomar i vägtrafiken ökade något. I trafiken omkom 65 ungdomar (15–24-åringar), dvs. fyra fler än år 2010. Var femte som dog i vägtrafiken var ung.

År 2011 förolyckades 41 fotgängare, dvs. sex fler än år 2010. Av offren var varannan över 64 år. Antalet vägtrafikdödade cyklister (19) sjönk klart från året innan (26). Två av tre offer var över 64 år. Antalet förolyckade motorcyklister ökade klart. Antalet omkomna var 28, dvs.12 fler än år 2010. Av de döda omkom 12 i avkörningsolyckor.


Källa: Transport och turism: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Törmänen 09 1734 3215, Raini Östlund 09 1734 3205, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2011/ton_2011_2012-06-15_tie_001_sv.html