Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.8.2012

I vägtrafiken dog 29 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 591 i juli. I dessa dog 29 och skadades 732 personer. Antalet döda var det samma som i juli 2011 och antalet skadade 185 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2012. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2012. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil, 1 med paketbil, 3 med lastbil, 6 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 24 män och 5 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 045. I olyckorna dog 156 och skadades 3 748 personer. Antalet döda var 3 färre och antalet skadade 704 färre än under motsvarande period år 2011. Av dem som dog färdades 96 med personbil, 8 med paketbil, 5 med lastbil, 1 med buss, 12 med motorcykel och 4 med moped. I vägtrafiken dog 17 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 23.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2012/07/ton_2012_07_2012-08-23_tie_001_sv.html