Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.6.2013

I vägtrafiken omkom 255 personer år 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter inträffade 5 725 vägtrafikolyckor som ledde till personskador år 2012. I olyckorna omkom 255 personer och 7 088 skadades. Antalet dödsfall var 37 färre och antalet skadade 843 färre än år 2011.

Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp 1970–2012

Döda i vägtrafiken efter åldersgrupp 1970–2012

Sett till åldersgrupp minskade antalet dödsfall i trafiken mest bland äldre personer över 64 år. Antalet dödsfall var 58, vilket är 24 färre än år 2011. Antalet omkomna ungdomar i vägtrafiken minskade. I trafiken omkom 55 ungdomar (15–24-åringar), dvs. tio färre än år 2011. Var femte som dog i vägtrafiken var ung.

År 2012 omkom 43 personer i rattfyllerifall och 611 skadades, dvs. 31 personer färre förolyckades och 124 färre skadades jämfört med år 2011.

År 2012 omkom 29 fotgängare, dvs. 12 färre än året innan. Antalet vägtrafikdödade cyklister uppgick till 19 personer, dvs. lika många som år 2011. Antalet förolyckade motorcyklister minskade. Antalet dödsfall var 21, dvs. sju färre än år 2011.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Niemi 09 1734 3215, Matti Kokkonen 09 1734 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2012/ton_2012_2013-06-18_tie_001_sv.html