Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, januari

Statistik över vägtrafikolyckor 2013, januari

2013
januari
Offentliggöranden