Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.2.2013

I vägtrafiken dog 19 personer i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 311 i januari. I dessa dog 19 och skadades 410 personer. Antalet döda var 7 färre än i januari 2012 och antalet skadade 133 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 1/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 1/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 15 med personbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person. Av de döda var 13 män och 6 kvinnor.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. januari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2013/01/ton_2013_01_2013-02-22_tie_001_sv.html