Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Statistik över vägtrafikolyckor 2013, februari

2013
februari
Offentliggöranden