Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 21.3.2013

I vägtrafiken dog 6 personer i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 247 i februari. I dessa dog 6 och skadades 342 personer. Antalet döda var 11 färre än i februari 2012 och antalet skadade 130 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 5 med personbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare. Av de döda var 5 män och 1 kvinna.

Under januari–februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 560. I olyckorna dog 25 och skadades 754 personer. Antalet döda var 19 färre och antalet skadade 265 färre än under motsvarande period år 2012. Av dem som dog färdades 20 med personbil. I vägtrafiken dog 4 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2013/02/ton_2013_02_2013-03-21_tie_001_sv.html