Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.7.2013

I vägtrafiken dog 29 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 558 i juni. I dessa dog 29 och skadades 697 personer. Antalet döda var 5 fler än i juni 2012 och antalet skadade 59 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 21 med personbil, 1 med lastbil och 5 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 cyklist. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 23 män och 6 kvinnor.

Under januari–juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 209. I olyckorna dog 120 och skadades 2 796 personer. Antalet döda var 8 färre och antalet skadade 209 färre än under motsvarande period år 2012. Av dem som dog färdades 77 med personbil, 4 med paketbil, 3 med lastbil, 12 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 9 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2013/06/ton_2013_06_2013-07-25_tie_001_sv.html