Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 22.8.2013

I vägtrafiken dog 35 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 567 i juli. I dessa dog 35 och skadades 713 personer. Antalet döda var 6 fler än i juli 2012 och antalet skadade 19 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 16 med personbil, 1 med paketbil och 10 med motorcykel. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 3 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 23 män och 12 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 780. I olyckorna dog 155 och skadades 3 513 personer. Antalet döda var 1 färre och antalet skadade 235 färre än under motsvarande period år 2012. Av dem som dog färdades 93 med personbil, 5 med paketbil, 3 med lastbil, 22 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 12 fotgängare och 12 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2013/07/ton_2013_07_2013-08-22_tie_001_sv.html