Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.9.2013

I vägtrafiken dog 22 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 581 i augusti. I dessa dog 22 och skadades 704 personer. Antalet döda var 5 färre än i augusti 2012 och antalet skadade 117 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil, 3 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 3 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 18 män och 4 kvinnor.

Under januari–augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 367. I olyckorna dog 176 och skadades 4 224 personer. Antalet döda var 7 färre och antalet skadade 361 färre än under motsvarande period år 2012. Av dem som dog färdades 105 med personbil, 5 med paketbil, 3 med lastbil, 24 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 14 fotgängare och 16 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2013/08/ton_2013_08_2013-09-20_tie_001_sv.html