Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 21.11.2013

I vägtrafiken dog 13 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 468 i oktober. I dessa dog 13 och skadades 607 personer. Antalet döda var 2 färre än i oktober 2012 och antalet skadade 1 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985-10/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985-10/2013. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 6 med personbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 10 män och 3 kvinnor.

Under januari–oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 398. I olyckorna dog 208 och skadades 5 521 personer. Antalet döda var 19 färre och antalet skadade 385 färre än under motsvarande period år 2012. Av dem som dog färdades 125 med personbil, 5 med paketbil, 4 med lastbil, 24 med motorcykel och 3 med moped. I vägtrafiken dog 21 fotgängare och 19 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 09 1734 3770, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2013/10/ton_2013_10_2013-11-21_tie_001_sv.html