Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 20.2.2014

I vägtrafiken dog 14 personer i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 340 i januari. I dessa dog 14 och skadades 413 personer. Antalet döda var 5 färre än i januari 2013 och antalet skadade 1 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 1/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 1/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 10 med personbil och 2 med paketbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Av de döda var 11 män och 3 kvinnor.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. januari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/01/ton_2014_01_2014-02-20_tie_001_sv.html