Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.3.2014

I vägtrafiken dog 13 personer i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 288 i februari. I dessa dog 13 och skadades 392 personer. Antalet döda var 7 fler än i februari 2013 och antalet skadade 50 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 10 män och 3 kvinnor.

Under januari–februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 631. I olyckorna dog 27 och skadades 809 personer. Antalet döda var 2 fler och antalet skadade 55 fler än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 21 med personbil och 2 med paketbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/02/ton_2014_02_2014-03-20_tie_001_sv.html