Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 24.4.2014

I vägtrafiken dog 12 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 346 i mars. I dessa dog 12 och skadades 420 personer. Antalet döda var 7 färre än i mars 2013 och antalet skadade 37 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 6 med personbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 11 män och 1 kvinna.

Under januari–mars var total antalet vägtrafikolyckor med personskada 983. I olyckorna dog 42 och skadades 1 232 personer. Antalet döda var 3 färre och antalet skadade 92 fler än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 29 med personbil, 2 med paketbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 6 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 09 1734 3205, Mari Niemi 09 1734 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/03/ton_2014_03_2014-04-24_tie_001_sv.html