Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 18.6.2014

I vägtrafiken dog 13 personer i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 447 i maj. I dessa dog 13 och skadades 555 personer. Antalet döda var 16 färre än i maj 2013 och antalet skadade 73 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 8 med personbil och 1 med motorcykel. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 2 cyklister. Av de döda var 9 män och 4 kvinnor.

Under januari–maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 810. I olyckorna dog 70 och skadades 2 270 personer. Antalet döda var 24 färre och antalet skadade 176 fler än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 41 med personbil, 3 med paketbil, 1 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 11 fotgängare och 9 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/05/ton_2014_05_2014-06-18_tie_001_sv.html