Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Statistik över vägtrafikolyckor 2014, juni

2014
juni
Offentliggöranden