Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 24.7.2014

I vägtrafiken dog 25 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 444 i juni. I dessa dog 25 och skadades 544 personer. Antalet döda var 4 färre än i juni 2013 och antalet skadade 153 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 10 med personbil, 2 med paketbil, 1 med lastbil och 5 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 4 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 21 män och 4 kvinnor.

Under januari–juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 259. I olyckorna dog 96 och skadades 2 818 personer. Antalet döda var 24 färre och antalet skadade 22 fler än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 52 med personbil, 5 med paketbil, 1 med lastbil, 6 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 12 fotgängare och 13 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 029 551 3205, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/06/ton_2014_06_2014-07-24_tie_001_sv.html