Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 21.8.2014

I vägtrafiken dog 26 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 625 i juli. I dessa dog 26 och skadades 820 personer. Antalet döda var 9 färre än i juli 2013 och antalet skadade 107 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 13 med personbil, 1 med paketbil och 6 med motorcykel. I vägtrafiken dog 5 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 19 män och 7 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 888. I olyckorna dog 122 och skadades 3 643 personer. Antalet döda var 33 färre och antalet skadade 130 fler än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 65 med personbil, 6 med paketbil, 1 med lastbil, 12 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 12 fotgängare och 18 cyklister. Ytterligare dog 6 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 029 551 3205, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/07/ton_2014_07_2014-08-21_tie_001_sv.html