Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 18.9.2014

I vägtrafiken dog 20 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 535 i augusti. I dessa dog 20 och skadades 684 personer. Antalet döda var 2 färre än i augusti 2013 och antalet skadade 20 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil, 2 med paketbil, 1 med lastbil och 3 med motorcykel. I vägtrafiken dog 3 fotgängare. Av de döda var 14 män och 6 kvinnor.

Under januari–augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 429. I olyckorna dog 144 och skadades 4 331 personer. Antalet döda var 32 färre och antalet skadade 107 fler än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 77 med personbil, 7 med paketbil, 2 med lastbil, 15 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 17 fotgängare och 18 cyklister. Ytterligare dog 6 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Raini Östlund 029 551 3205, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/08/ton_2014_08_2014-09-18_tie_001_sv.html