Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.1.2015

I vägtrafiken dog 25 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 479 i december. I dessa dog 25 och skadades 633 personer. Antalet döda var 7 fler än i december 2013 och antalet skadade 76 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2014. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 16 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 7 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 14 män och 11 kvinnor.

Under januari–december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 5 286. I olyckorna dog 223 och skadades 6 669 personer. Antalet döda var 35 färre och antalet skadade 1 färre än under motsvarande period år 2013. Av dem som dog färdades 124 med personbil, 11 med paketbil, 3 med lastbil, 16 med motorcykel och 2 med moped. I vägtrafiken dog 34 fotgängare och 23 cyklister. Ytterligare dog 10 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/12/ton_2014_12_2015-01-22_tie_001_sv.html