Publicerad: 16.6.2015

I vägtrafiken omkom 224 personer år 2014

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter för år 2014 inträffade 5 294 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom 224 personer och 6 677 skadades. Antalet döda minskade med 34 personer år 2014, medan antalet skadade var på samma nivå som året innan.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Herttuainen 029 551 3619, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2014/ton_2014_2015-06-16_tie_001_sv.html