Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.2.2015

I vägtrafiken dog 17 personer i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 344 i januari. I dessa dog 17 och skadades 444 personer. Antalet döda var 3 fler än i januari 2014 och antalet skadade 31 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 1/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 1/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 4 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 9 män och 8 kvinnor.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. januari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/01/ton_2015_01_2015-02-19_tie_001_sv.html