Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.3.2015

I vägtrafiken dog 14 personer i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 243 i februari. I dessa dog 14 och skadades 324 personer. Antalet döda var 1 fler än i februari 2014 och antalet skadade 68 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 8 med personbil, 1 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 9 män och 5 kvinnor.

Under januari–februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 587. I olyckorna dog 31 och skadades 768 personer. Antalet döda var 4 fler och antalet skadade 41 färre än under motsvarande period år 2014. Av dem som dog färdades 19 med personbil, 2 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 7 fotgängare. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/02/ton_2015_02_2015-03-19_tie_001_sv.html