Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.4.2015

I vägtrafiken dog 19 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 324 i mars. I dessa dog 19 och skadades 388 personer. Antalet döda var 7 fler än i mars 2014 och antalet skadade 32 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 13 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 14 män och 5 kvinnor.

Under januari–mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 918. I olyckorna dog 51 och skadades 1 165 personer. Antalet döda var 9 fler och antalet skadade 67 färre än under motsvarande period år 2014. Av dem som dog färdades 33 med personbil, 3 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Karppanen 029 551 2656, Mari Niemi 029 551 3215, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/03/ton_2015_03_2015-04-23_tie_001_sv.html