Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 17.6.2015

I vägtrafiken dog 20 personer i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 461 i maj. I dessa dog 20 och skadades 574 personer. Antalet döda var 5 fler än i maj 2014 och antalet skadade 12 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil, 2 med paketbil, och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 2 cyklister. Ytterligare dog 1 andra person som använde väg. Av de döda var 17 män och 3 kvinnor.

Under januari–maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 682. I olyckorna dog 96 och skadades 2 121 personer. Antalet döda var 25 fler och antalet skadade 155 färre än under motsvarande period år 2014. Av dem som dog färdades 62 med personbil, 5 med paketbil, 2 med lastbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 13 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 4 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/05/ton_2015_05_2015-06-17_tie_001_sv.html