Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 24.9.2015

I vägtrafiken dog 35 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 615 i augusti. I dessa dog 35 och skadades 725 personer. Antalet döda var 14 fler än i augusti 2014 och antalet skadade 33 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 15 med personbil, 1 med paketbil och 8 med motorcykel. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 5 cyklister. Ytterligare dog 1 annan person som använde väg. Av de döda var 27 män och 8 kvinnor.

Under januari–augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 288. I olyckorna dog 170 och skadades 4 120 personer. Antalet döda var 24 fler och antalet skadade 222 färre än under motsvarande period år 2014. Av dem som dog färdades 96 med personbil, 10 med paketbil, 3 med lastbil, 15 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 21 fotgängare och 16 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/08/ton_2015_08_2015-09-24_tie_001_sv.html