Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 22.10.2015

I vägtrafiken dog 21 personer i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 475 i september. I dessa dog 21 och skadades 568 personer. Antalet döda var 2 fler än i september 2014 och antalet skadade 90 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2015. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil, 1 med lastbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 3 cyklister. Av de döda var 17 män och 4 kvinnor.

Under januari–september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 772. I olyckorna dog 192 och skadades 4 697 personer. Antalet döda var 27 fler och antalet skadade 303 färre än under motsvarande period år 2014. Av dem som dog färdades 109 med personbil, 10 med paketbil, 4 med lastbil, 19 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 22 fotgängare och 19 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2015/09/ton_2015_09_2015-10-22_tie_001_sv.html