Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 21.4.2016

I vägtrafiken dog 13 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 208 i mars. I dessa dog 13 och skadades 264 personer. Antalet döda var 6 färre än i mars 2015 och antalet skadade 124 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2016 Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2016 Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 11 män och 2 kvinnor.

Under januari–december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 814. I olyckorna dog 48 och skadades 1 044 personer. Antalet döda var 3 färre och antalet skadade 121 färre än under motsvarande period år 2015. Av dem som dog färdades 40 med personbil, 1 med paketbil, 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 1 cyklist.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (160,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2016/03/ton_2016_03_2016-04-21_tie_001_sv.html