Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2016

I vägtrafiken dog 18 personer i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 497 i maj. I dessa dog 18 och skadades 585 personer. Antalet döda var 4 färre än i maj 2015 och antalet skadade 6 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2016 Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2016 Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 8 med personbil, 3 med paketbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 3 cyklist. Av de döda var 16 män och 2 kvinnor.

Under januari–maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 622. I olyckorna dog 81 och skadades 2 035 personer. Antalet döda var 19 färre och antalet skadade 127 färre än under motsvarande period år 2015. Av dem som dog färdades 59 med personbil, 6 med paketbil, 1 med moped, 4 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 6 fotgängare och 4 cyklister.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2016/05/ton_2016_05_2016-06-16_tie_001_sv.html