Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.7.2016

I vägtrafiken dog 20 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 461 i juni. I dessa dog 20 och skadades 593 personer. Antalet döda var 2 fler än i juni 2015 och antalet skadade 3 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil, 1 med motorcykel, 1 med moped och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 16 män och 4 kvinnor.

Under januari–juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 089. I olyckorna dog 101 och skadades 2 634 personer. Antalet döda var 17 färre och antalet skadade 118 färre än under motsvarande period år 2015. Av dem som dog färdades 71 med personbil, 6 med paketbil, 5 med motorcykel, 2 med moped och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 8 fotgängare och 5 cyklister. Ytterligare dog en annan person som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2016/06/ton_2016_06_2016-07-21_tie_001_sv.html