Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 22.9.2016

I vägtrafiken dog 26 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 508 i augusti. I dessa dog 26 och skadades 611 personer. Antalet döda var 12 färre än i augusti 2015 och antalet skadade 131 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 14 med personbil, 3 med motorcykel och en med moped. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 5 cyklister. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 20 män och 6 kvinnor.

Under januari–augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3066. I olyckorna dog 152 och skadades 3831 personer. Antalet döda var 26 färre och antalet skadade 347 färre än under motsvarande period år 2015. Av dem som dog färdades 100 med personbil, 8 med paketbil, 12 med motorcykel, 3 med moped och 4 med lastbil. I vägtrafiken dog 11 fotgängare och 10 cyklister. Ytterligare dog 4 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2016/08/ton_2016_08_2016-09-22_tie_001_sv.html