Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.10.2016

I vägtrafiken dog 19 personer i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 497 i september. I dessa dog 19 och skadades 626 personer. Antalet döda var 3 färre än i september 2015 och antalet skadade 47 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 8 med personbil, 2 med motorcykel och 1 med moped. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 17 män och 2 kvinnor.

Under januari–september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 569. I olyckorna dog 172 och skadades 4 464 personer. Antalet döda var 28 färre och antalet skadade 293 färre än under motsvarande period år 2015. Av dem som dog färdades 108 med personbil, 8 med paketbil, 14 med motorcykel, 4 med moped och 4 med lastbil. I vägtrafiken dog 16 fotgängare och 11 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2016/09/ton_2016_09_2016-10-20_tie_001_sv.html