Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, januari

Statistik över vägtrafikolyckor 2016, november

2016
november
Offentliggöranden