Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2017

I vägtrafiken dog 15 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 348 i december. I dessa dog 15 och skadades 476 personer. Antalet döda var 2 färre än i december 2015 och antalet skadade 78 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2016. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 6 med personbil, 3 med paketbil, 1 med moped och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 12 män och 3 kvinnor.

Under januari–december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 709. I olyckorna dog 240 och skadades 5 881 personer. Antalet döda var 17 färre och antalet skadade 492 färre än under motsvarande period år 2015. Av dem som dog färdades 145 med personbil, 13 med paketbil, 5 med moped, 16 med motorcykel och 5 med lastbil. I vägtrafiken dog 27 fotgängare och 19 cyklister. Ytterligare dog 10 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2016/12/ton_2016_12_2017-01-26_tie_001_sv.html