Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 23.2.2017

I vägtrafiken dog 10 personer i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 337 i januari. I dessa dog 10 och skadades 430 personer. Antalet döda var 6 färre än i januari 2016 och antalet skadade en fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 1/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 1/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 5 med personbil och en med lastbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 9 män och en kvinna.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (183,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. januari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/01/ton_2017_01_2017-02-23_tie_001_sv.html