Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.3.2017

I vägtrafiken dog 19 personer i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 294 i februari. I dessa dog 19 och skadades 383 personer. Antalet döda var det samma som i februari 2016 och antalet skadade 43 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil, 3 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg. Av de döda var 12 män och 7 kvinnor.

Under januari–februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 635. I olyckorna dog 29 och skadades 817 personer. Antalet döda var 6 färre och antalet skadade 47 fler än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 14 med personbil, 3 med paketbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 5 fotgängare. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/02/ton_2017_02_2017-03-23_tie_001_sv.html