Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 20.7.2017

I vägtrafiken dog 16 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 403 i juni. I dessa dog 16 och skadades 513 personer. Antalet döda var 7 färre än i juni 2016 och antalet skadade 88 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil, 1 med paketbil, 1 med moped och 1 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 12 män och 4 kvinnor.

Under januari–juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 977. I olyckorna dog 109 och skadades 2 514 personer. Antalet döda var 3 färre och antalet skadade 127 färre än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 68 med personbil, 6 med paketbil, 2 med moped, 3 med motorcykel och 4 med lastbil. I vägtrafiken dog 14 fotgängare och 5 cyklister. Ytterligare dog 7 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/06/ton_2017_06_2017-07-20_tie_001_sv.html