Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 24.8.2017

I vägtrafiken dog 22 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 435 i juli. I dessa dog 22 och skadades 536 personer. Antalet döda var 6 färre än i juli 2016 och antalet skadade 46 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil och 4 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 4 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 14 män och 8 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 419. I olyckorna dog 131 och skadades 3 057 personer. Antalet döda var 9 färre och antalet skadade 166 färre än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 79 med personbil, 6 med paketbil, 2 med moped, 7 med motorcykel och 4 med lastbil. I vägtrafiken dog 15 fotgängare och 9 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/07/ton_2017_07_2017-08-24_tie_001_sv.html