Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.10.2017

I vägtrafiken dog 14 personer i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 415 i september. I dessa dog 14 och skadades 513 personer. Antalet döda var 5 färre än i september 2016 och antalet skadade 113 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 8 med personbil, 1 med moped och 3 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 13 män och en kvinna.

Under januari–september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 303. I olyckorna dog 160 och skadades 4 145 personer. Antalet döda var 12 färre och antalet skadade 319 färre än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 92 med personbil, 8 med paketbil, 3 med moped, 12 med motorcykel, 5 med lastbil och 2 med bus. I vägtrafiken dog 19 fotgängare och 9 cyklister. Ytterligare dog 10 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/09/ton_2017_09_2017-10-19_tie_001_sv.html