Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Statistik över vägtrafikolyckor 2017, oktober

2017
oktober
Offentliggöranden