Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.11.2017

I vägtrafiken dog 22 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 368 i oktober. I dessa dog 22 och skadades 463 personer. Antalet döda var 1 färre än i oktober 2016 och antalet skadade 15 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil, 1 med paketbil, 1 med moped och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 17 män och 5 kvinnor.

Under januari–oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 680. I olyckorna dog 182 och skadades 4 619 personer. Antalet döda var 14 färre och antalet skadade 298 färre än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 104 med personbil, 9 med paketbil, 4 med moped, 12 med motorcykel, 8 med lastbil och 2 med bus. I vägtrafiken dog 22 fotgängare och 10 cyklister. Ytterligare dog 11 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/10/ton_2017_10_2017-11-23_tie_001_sv.html