Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.12.2017

I vägtrafiken dog 19 personer i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 372 i november. I dessa dog 19 och skadades 489 personer. Antalet döda var 2 färre än i november 2016 och antalet skadade 29 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2017. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 13 med personbil, 1 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 14 män och 5 kvinnor.

Under januari–november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 060. I olyckorna dog 200 och skadades 5 117 personer. Antalet döda var 20 färre och antalet skadade 267 färre än under motsvarande period år 2016. Av dem som dog färdades 117 med personbil, 10 med paketbil, 4 med moped, 12 med motorcykel, 9 med lastbil och 1 med bus. I vägtrafiken dog 25 fotgängare och 11 cyklister. Ytterligare dog 11 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2017/11/ton_2017_11_2017-12-19_tie_001_sv.html