Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 15.2.2018

I vägtrafiken dog 18 personer i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 297 i januari. I dessa dog 18 och skadades 379 personer. Antalet döda var 8 fler än i januari 2017 och antalet skadade 51 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 1/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 1/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 15 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Av de döda var 11 män och 7 kvinnor.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (183,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. januari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/01/ton_2018_01_2018-02-15_tie_001_sv.html