Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni

Publicerad: 15.3.2018

I vägtrafiken dog 8 personer i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 230 i februari. I dessa dog 8 och skadades 309 personer. Antalet döda var 11 färre än i februari 2017 och antalet skadade 74 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 4 med personbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 7 män och en kvinna.

Under januari–februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 529. I olyckorna dog 27 och skadades 690 personer. Antalet döda var 2 färre och antalet skadade 127 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 19 med personbil, 1 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 5 fotgängare. Ytterligare dog en annan person som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/02/ton_2018_02_2018-03-15_tie_001_sv.html