Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni

Statistik över vägtrafikolyckor 2018, mars

2018
mars
Offentliggöranden