Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni

Publicerad: 17.5.2018

I vägtrafiken dog 17 personer i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 251 i april. I dessa dog 17 och skadades 330 personer. Antalet döda var 1 fler än i april 2017 och antalet skadade 30 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 13 med personbil, 1 med moped och 2 med motorcykel. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 15 män och 2 kvinnor.

Under januari–april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 021. I olyckorna dog 57 och skadades 1 344 personer. Antalet döda var 6 färre och antalet skadade 164 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 43 med personbil, 1 med paketbil, 1 med moped, 2 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 6 fotgängare. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/04/ton_2018_04_2018-05-17_tie_001_sv.html