Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni

Publicerad: 14.6.2018

I vägtrafiken dog 19 personer i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 469 i maj. I dessa dog 19 och skadades 541 personer. Antalet döda var 7 färre än i maj 2017 och antalet skadade 54 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil och 6 med motorcykel. I vägtrafiken dog en cyklist. Av de döda var 15 män och 4 kvinnor.

Under januari–maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 490. I olyckorna dog 76 och skadades 1 885 personer. Antalet döda var 15 färre och antalet skadade 115 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 55 med personbil, 1 med paketbil, 1 med moped, 8 med motorcykel och en med lastbil. I vägtrafiken dog 6 fotgängare och 1 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 14.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/05/ton_2018_05_2018-06-14_tie_001_sv.html