Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 19.7.2018

I vägtrafiken dog 9 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 416 i juni. I dessa dog 9 och skadades 540 personer. Antalet döda var 7 färre än i juni 2017 och antalet skadade 27 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 5 med personbil, 1 med moped och 3 med motorcykel. Av de döda var 8 män och en kvinna.

Under januari–juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 912. I olyckorna dog 88 och skadades 2 428 personer. Antalet döda var 21 färre och antalet skadade 86 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 61 med personbil, 1 med paketbil, 2 med moped, 11 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 6 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 4 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Matti Kokkonen 029 551 3770, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/06/ton_2018_06_2018-07-19_tie_001_sv.html